Provstiudvalgsmøde
 

Provstiudvalgsmøde

23/01-20 14:00 til 18:00 Sted: Roustvej 50, varde

Ret til ændring forbeholdes.

Sager, der ønskes behandlet på mødet, skal være provstiet i hænde senest 14 dage før mødet.

Dagsorden kan rekvireres på provstikontoret.

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk