Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Øvrige nyheder

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen jordpåkastelse efter kremering. En begravelsesform vel og mærke for dem, der ønsker kremering og ikke kistebegravelse. På den måde kan begravelserne udskydes til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i begravelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred.

Billede af hånd der bærer kiste

Den pågældende begravelsesform omtales på følgende måde i bekendtgørelse nr.593 af 12. januar 1975 om begravelse og ligbrænding §8 stk 2: ”Når en præst i folkekirken medvirker, skal folkekirkens jordpåkastelsesritual følges. Ved ligbrænding skal jordpåkastelsen foregå inden brændingen. Undtagelse herfra kan dog ske, når præsten finder, at omstændighederne taler derfor”.    
 
Som det fremgår, så er det præsten som begravelsesmyndighed, der skal give tilladelse til, at begravelsen undtagelsesvist kan foregå på denne måde. Begravelsesformen kan kun anvendes under helt særlige forhold sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold. Begravelsesformen må altså ikke danne præcedens, og det skal derfor understreges overfor både efterladte og bedemænd, at der er tale om en undtagelse. Samtidig skal det dog fremhæves, at der er tale om en begravelsesform, der er i den nugældende situation synes at give de bedste muligheder for en begravelse, der bliver en god afsked for alle. 
 
At lade præsten fortage jordpåkastelsen før brænding uden tilstedeværelse af pårørende for så på et senere tidspunkt at holde en mindehøjtidelighed kunne også synes at være en form, der kunne fungere som løsning på den sundhedssrisko, der for nuværende er forbundet med forsamlinger. Denne fremgangsmåde bør dog som hovedregel ikke anvendes. Biskopperne finder videre, at det ud fra et sjælesørgerisk synspunkt er vigtigt at pårørende og andre har mulighed for at bevidne jordfæstelsesritualet, som indeholder en klar forkyndelse for de efterladte af opstandelsens håb. Erfaringer med nøddåb fortæller desuden, at det er vigtigt for de pårørende at have meget konkret viden om, at ritualet har fundet sted, og der er grund til at tro, at det samme gør sig gældende i forhold til begravelsen.

Læs alle nyheder udsendt fra stiftet vedr. Coronavirus her

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660