Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 10. november 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 10. november 2021 - d. 10-11-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Erik Juhl, Thorkild Møller Christensen, Morten Fester Thaysen, Steen Lauritz Andersen, Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk

Mødepunkt Referat

1 - Kirkekassernes årsregnskaber 2020

Opfølgning fra provstiudvalgsmøde den 27. oktober 2021. Vi mangler at behandle følgende regnskaber:

Henne-Lønne
Lunde
Ovtrup
Skovlund

Ovtrup har behandlet og indlæst på DAPen.
Vi håber, vi modtager de 3 øvrige inden mødet.

Regnskaberne er fordelt således: Thorkild har fokus på Henne-Lønne og Ovtrup. Erik har fokus på Lunde og Skovlund.

Provstiudvalget har behandlet og godkendt følgende kasser:

Lunde
Ovtrup
Skovlund

Regnskabet for Henne-Lønne kirkekasse er ikke behandlet, da vi endnu ikke har modtaget menighedsrådets behandling.

Menighedsrådet rykkes for at aflevere senest 14 dage før næste møde.

2 - IPads til PU-medlemmer

IPads stillet til rådighed for PU-medlemmer.

IPads udleveret til provstiudvalgsmedlemmer afleveres i renset stand ved medlemmets udtræden af provstiudvalget.

 

3 - Anlægspuljen

Grene Provsti fremsender meddelelse om tilsyn med anlægspuljen i Varde Provsti for 2020.

Taget til efterretning.

 

4 - Næsbjerg - Stibelægning

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 982.325,85 og aftale om rådgivning og bistand for stibelægning på Næsbjerg kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Sagen er fremsendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Mette Faurskov.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Mette Faurskov. Kopi af udtalelse vedlægges.

Provstiudvalget finder, at det er et meget omfangsrigt og dyrt projekt. Der skal skæres væsentligt i projektet før det kan imødekommes.

Menighedsrådet skal tage stilling til følgende:
Overveje omfanget af belægningen jf. Mette Faurskovs anbefalinger.
Overveje kvadratmeterprisen for den valgte stenbelægning, og om der kan findes en belægning, der giver bedre tilgængelighed til en billigere pris.
Der kan forhandles om rådgiverhonorar, idet det kan tænkes, at forslag til beplantning allerede fremgår af udviklingsplanen.
Beplantning i henhold til udviklingsplanen skal finansieres inden for driftsrammen og derfor trækkes ud af projektet for stibelægning.

Menighedsrådet skal indsende nyt skitseprojekt og budgetoverslag til godkendelse af den økonomiske ramme.

Når den økonomiske ramme er godkendt, skal der udarbejdes et hovedprojekt, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

5 - Lunde og Ovtrup - Præstegård

Menighedsrådene anmoder om møde med provstiudvalget for en drøftelse af den økonomiske situation for Lunde præstegård.

Provstiudvalget aftaler møde med Lunde og Ovtrup Menighedsråd, når mødekalender for 2022 foreligger.

Menighedsrådene skal inden mødet fremsende udkast til regnskab 2021 for begge kasser.

Lunde menighedsråd skal samtidig fremsende udskrift "budget,formål" på formål 5100.

Materialet skal fremsendes senest den 31.01.2022.

Provstiudvalget henstiller til, at der ikke foretages yderligere ekstraordinære udgifter inden mødet.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

6 - Thorstrup - Kirken

Menighedsrådet fremsender projektregnskab på kr. 7.543.773,77 for renovering af Thorstrup kirke.

Det samlede budget for renoveringen var på kr. 7.946.370, hvilket betyder, at projektregnskabet slutter med en overskud på kr. 402.596,23.

Projektet var godkendt med en egenbetaling på kr. 390.750 af menighedsrådets frie midler. Menighedsrådet har besluttet at bidrage med kr. 500.000.

Menighedsrådet har modtaget forsikringsdækning på kr. 1.500.879,40 til istandsættelse af bjælker m.v. og fondsmidler kr. 329.000 til renovering af orglet.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning og anerkender både det flotte bygningsmæssige og regnskabsmæssige resultat.

Provstiudvalget imødeser tilbagebetaling af kr. 1.681.077,58 til anlægspuljen.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge det ordinære regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

7 - Eventuelt

 

Intet.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk