Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 3. maj 2021

 

Referat af 3. maj 2021

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 3. maj 2021 - d. 03-05-2021 kl. 17:00 til 17:30

Deltagere: Christina Rygaard Kristiansen, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg
Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel
 

Mødepunkt Referat 
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt
2 - Varde - Nyt sognehus
Menighedsrådet fremsender anmodning
om godkendelse af igangsætning af ny udbudsrunde
vedrørende nyt sognehus i Varde.
Provstiudvalget godkender, at der igangsættes ny
udbudsrunde.
Når licitationsresultatet foreligger, ønsker vi dialog
med menighedsrådet om den endelige
finansieringsplan.
Menighedsrådet opfordres til at overveje, om det er
hensigtsmæssigt, at opstarte byggeriet i 2021,
såfremt byggeriet ikke kan lukkes inden vinter.
Morten F. Thaysen deltog ikke i punktet.
 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660