Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Målsætning

 

Målsætning for Varde Provstiudvalg, valgperioden 2021 – 2025

Økonomisk stabilitet og overblik.

- Budgetmodellen der understøtter provstiudvalg og menighedsrådene for ansvarlig økonomisk planlægning.
- Fokus på frie midler som middel til udvikling af det kirkelige liv.
- Prioritering af opsparing i anlægspulje forså vidt muligt at undgå låneoptagelse.

Samarbejde med menighedsråd og samarbejde mellem menighedsråd.
- God service og vejledning fra provstikontoret.
- Tilbud om et årligt besøg på et menighedsrådsmøde hos de menighedsråd det enkelte PU-medlem har som fokus/ansvarsområde
- Provstiudvalget inviterer enkelte menighedsråd til at bidrage med ideer til indhold til fællesmøder.
- Inspiration til samarbejde menighedsrådene imellem.
- Arbejde på professionel hjælp til menighedsrådene i byggesager.
- Understøtte samarbejde mellem skole og kirke.

Kirkelige bygninger, der følger sognenes udvikling.
- Afsøge området for samarbejde om lokaler med andre sogne og lokale foreninger.
- Samarbejdsaftaler mellem sogne om kirkelige bygninger.

Inspiration til understøttelse af grøn omstilling.
- Fokus på energioptimering og biodiversitet.
- Seminar for alle menighedsråd om ideer til grøn omstilling.
- Puljemidler til grøn omstilling i forbindelse med budgettering.

Godkendt på provstiudvalgsmøde den 17. marts 2022

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660