Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

1. søndag i advent

Glædelig nytår – Glædelig nyt kirkeår.

En dag i Nazareth står Jesus frem i synagogen og udlægger teksten for forsamlingen. Teksten er en af de gammeltestamentlige profetier. En profeti fuld af håb for fattige og fangne og for alle, der sidder i verdens mørke og skygge. Det er ord fuld af håb og forventning til Guds nærvær og nåde.

Denne profeti er en gammel tekst, men Jesus gør håbet friskt og grønt, for han siger, idet han lukker profetordsbogen i: ”I dag er det skriftord, I hører, gået i opfyldelse. Det er nu, det sker.” Jesus insister. Det er ikke kun en gammel profeti, som han læser op, og som de sammen hører den dag i Nazareth.

I dag er det opfyldt. I dag sker det. Håbet bliver til virkelighed.

¤

En sådan profeti, som den Jesus læser op, om frihed og håb for fattige, tydeliggør til stadighed vores egen tids mangler og mørke.

Der er stadigt fangne og fattige i verden, mennesker på flugt og lidelsesfyldte liv. Vi mennesker lever i en verden, hvor livet kan åbne sig, men samtidigt i en verden, hvor mulighederne for mange er få, og hvor livets overlevelse kan være og er en stadig kamp.

Der er derfor stadigvæk brug for håb i en sådan mørk og vinterlig verden. Der er brug for profetord om frihed og om at vores knæ ikke behøver ryste, at sorgen har ende og, at der skal komme bedre dage, ja at både kærligheden og glæden skal være det kommende og blivende.

Men pointen med Jesu ord i dag er så nu også den, at håbets indhold er tilstede i nuet og gælder i dag.

Gud er fortsat tilstede her i verden med sit ord, i sin søn og med sin ånd, og han sætter en frihed ind i vores liv med hinanden, og han tænder et lys også i dag på denne korte dag.

Det er det, vi fejrer i dag på kirkeårets første søndag og på hver eneste søn- og helligdag året rundt. Vi bliver søndag efter søndag styrket i håbet. Det sker i de bibelske læsninger og fortællinger, i salmerne og bønnerne. Vi bliver her i kirken næret og bestyrket i det håb, vi får skænket i dåben, at der er noget, der sker også i dette nu, i dette øjeblik, at troen, kærligheden og håbet også kan finde fæste midt i livet – lige hvor vi lever og ånder.  

¤

For nylig så jeg i Wismar i en af byens stor kirker et imponerende vægmaleri, en stort middelalderlig kalkmaleri.

Det viste et slægtstræ eller rettere to, nemlig de to slægtstavler, som er at finde i evangelierne i forbindelse med beretningerne om Jesu fødsel.

Se det for jer: På jorden ligger de to mænd, den nøgne Adam og patriarken Abraham. Og op fra dem hver især vokser et træ med grønne blade og med mennesker i grenene. Det er slægtleddene fra henholdsvis Adam og Abraham til Josef og Maria, ja frem til Jesus. De er der vist alle sammen, sådan som vi kan læse deres navne hos evangelisterne Mathæus og Lukas. Fra den nøgne Adam går grenene op til den korsfæstede Kristus. Fra Abraham er bevægelsen op til Maria med barnet.

En slægtstavle fortæller om en slægts historie. Der er noget betryggende ved at indgå i en sådan kæde, og den kan både vække en følelse af storhed som ydmyghed, ja også en vemod over tidens gang. Jeg kom i alt fald til at tænke på familiebillederne hos min bedstemor. De falmede portrætter af slægtleddene før hende, mine oldeforældre og tipoldeforældre, hvis navne jeg slet ikke kender eller kan huske.

Og det er er så også forskellen mellem familiebillederne på væggene og så de to slægtstræer på væggen i Wismar. De sidste er grønne og frodige, fordi de fortæller om Gud i verden. Det at Guds søn er blevet menneske gør alle slægter grønne, ja han bærer velsignelsen og håbet med sig ind i verden, ind i vores tid og ind i vores hverdag og liv med hinanden.

Dette grønne træ fra Adam til Kristus på korset udtrykker, at håbet er for alle. De grønne blade og ranker rækker ud mod alt liv på jord.

Og det grønne træ fra Abraham til Maria med barnet understreger, hvordan Gud stadigvæk kommer til os og siger til os, at han vil være Gud for os, ja at han virkelig har sluttet en pagt med os og fortsat vil styrke os i troen, i håbet og i kærligheden.

Så lev livet. Grib dagen ved at elske og søge hinanden. I Jesu navn Amen

Glædelig nytår

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660