Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Palmesøndag

Billede af påskelilje i det fri

Jesus Kristus
Du rider ind i Jerusalem.
Dit æsel bærer dig langsomt gennem det store menneskehav der bølger omkring dig med lysegrønt løv.
De hylder dig som konge og frelser.
Tak fordi vi må være med i det kor
som priser dig for din nåde i dag,
du som er Herre i himlen og på jorden.
Velsignet er du som kommer i Herrens navn.
Amen

”Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste”. Sådan hilser menneskemængden Jesus, da han rider ind i Jerusalem i dag Palmesøndag.

¤

Kontrasten er så stor i forhold til det, der nu snart skal ske: Jesu tilfangetagelse og død. Der venter en afsked, en langfredag og en påskemorgen.

Men lad os nu i dag Palmesøndag holde fast i hyldesten af Jesus, og helt konkret lad os holde fast i de ord, som folkemængden hilser Jesus med: ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste”.

Det er nemlig lånte ord. De er fra salme 118 i Det gamle Testamente. En vigtig salme, den dag i dag i den jødiske påskefejring. Og en vigtig salme, som udtrykker en kollektiv tak til Gud for hans trofasthed, redning og frelse.

¤

Salmisten skildrer i denne salme, hvordan han stod i trængsler, ja han befandt sig i en krisesituation, og Gud førte ham da ud i det åbne og frie land.

Salmedigteren fandt her tilflugt hos Gud og fik nyt mod. Fjenden og al verdens genvordigheder kan bare komme an, føler han, for nu, skal det nok gå, nu hvor han lever i Guds nærhed.

Salmistens fornyede mod kommer måske klarest til udtryk i den selvbevidste sætning i salmen:

Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger (118,17)

Sådan møder salmisten dagen i dag og den fremtid, som ligger foran ham

Må salmistens mod også finde ind i os, når vi hører ordene: ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste”.

¤

Verdens kriser er mange, og vi ved ikke hvad fremtiden vil bære med sig.

Epidemier, ødelæggelser ved krig og menneskelig udnyttelse af ressourcerne, befolkningsudvikling og immigration. Bekymringerne er mange, og byrderne og ansvaret hos os er stort. Men lad os her som salmisten og folket, der tog imod Jesus, Guds egen søn, Palmesøndag i Jerusalem, lad os begynde i takken og derudfra tage fat i de opgaver, vi hver især er givet i tilværelsen.

Vi håber vaccinerne snart vil gøre, at vi kan åbne samfundet helt, og at vi næste påske endelig kan samles mange i landets kirker og fejre påske uden restriktioner.

Vi håber på et velsignet år.

Det håber nærer netop han, som red ind i Jerusalem

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660