Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 10. november 2021 - Konstituering

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 10. november 2021 - Konstituering - d. 10-11-2021 kl. 14:00 til 15:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Thorkild Møller Christensen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Steen Lauritz Andersen, Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2 - Konstituering

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af VAMS repræsentant
4. Valg af RAMS repræsentant
5. Valg af repræsentant til udvalg vedrørende ældreplejepræst
6. Valg af repræsentant til takstudvalg

Lise Hindsholm blev valgt som formand.

Erik Juhl blev valgt som næstformand.

Morten Thaysen blev valgt som VAMS og RAMS repræsentant.

Thorkild Møller Christensen blev valgt som repræsentant til udvalg vedrørende ældreplejepræst.

Steen Lauritz Andersen blev valgt som repræsentant til takstudvalget.

3 - Forretningsorden

Gennemgang og godkendelse af forretningsorden.

Gennemgået og godkendt.

 

4 - Regnskabsinstruks

Gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks.

Der skal vælges et udvalgsmedlem, som får fuldmagt til at godkende betalinger i banken.

Valg af tilsynsførende for provstiudvalgskassen.

Regnskabsinstruks gennemgået og godkendt.

Ejnar Kudsk er valgt som fuldmagtshaver til at godkende betalinger i banken.

Erik Juhl er valgt som tilsynsførende for provstiudvalgskassen.

5 - Fordeling af regnskaber

Fordeling af kirkekassernes regnskaber og budgetter.

Fordeling renskrives og udsendes.

 

6 - Diæter og befordringsgodtgørelse

Gennemgang af regler for diæter og befordring.

Regler gennemgået.

Excel ark til diæter og befordring udsendes.

7 - Eventuelt

 

Der udarbejdes bilag til kvittering for Ipad.

Der udarbejdes forslag til mødekalender til næste møde.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660