Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 18. august 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 18. august 2021 - d. 18-08-2021 kl. 14:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen
Afbud: Anne Mette Strebel

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 - Agerbæk - Nyt sognehus
Menighedsrådet fremsender orientering om licitationsresultatet for opførelse af ny sognehus i Agerbæk. Det samlede budget for projektet beløber sig herefter til kr. 7.348.018,75. Provstiudvalget har på mødet den 10.06.2021 godkendt en samlet bevilling på kr. 6.335.150 til projektet. Kopi af referat fra mødet vedlægges. Menighedsrådet anmoder om at bevillingen af anlægspuljen forhøjes med kr. 1.012.868,7

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender det fremsendte licitationsresultat og bevilger yderligere op til kr. 1.012.900 af anlægspuljen til opførelse af nyt sognehus. Den samlede bevilling af anlægspuljen er herefter op til kr. 4.976.460.

Vejledning:
Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.
For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.
Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Erik Juhl deltog ikke i punktet.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk