Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

6. søndag efter påske

”Gå i gang, for jeg er med jer, og min Ånd bliver hos jer”, siger profeten Haggaj.

”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker”, siger Gud gennem en af de andre såkaldte profeter Joel.  

Ånd bliver nævnt i flere af de bibelske læsninger i dag, den sidste søndag inden pinse.

Det er som om disse læsninger vil indskrive forventningen i os til næste søndag, hvor vi skal fejre pinse, Helligåndens komme til jord.

Og ikke kun vil de små profeter skærpe forventningen hos os, de vil også understrege for os, at vi ikke bare lever for os selv og alene i verden. Guds ånd lever. Pinse er, at mennesket ikke længere bare er efterladt til sig selv og dets egne kræfter. Nej, Guds ånd lever her midt iblandt os.

¤

Hvad vil det så sige, at Guds Ånd lever midt iblandt os? Ånd kan lyde så luftigt og vidtløftigt? Egentlig signalerer ånd både noget stort og luftigt og samtidigt noget meget enkelt og håndgribeligt:

Guds ånd og dens tilstedeværelse og nærvær flytter fokus fra mig selv til den verden, jeg lever i, og til de relationer, jeg er en del af.

Guds ånd understreger menneskets ophav og dit og mit kald i livet. Guds ånd knytter menneskeliv og Gud sammen.

¤

I epistlen idag skriver apostlen Peter, at vi skal være besindige og årvågne.

Besindighed og årvågenhed: Det er personlige egenskaber, som vi skal fremme. De kan ses som en slags dyder. Men pointen er, at årvågne og besindige skal vi være, ikke bare for vores egen skyld. Det skal vi, men fordi Guds ånd fordrer det af os. Det er Guds selv, som kalder kærligheden kalder frem. Ånden minder os dagligt om, at som allerede elskede og at vi givet at elske og værne om hinanden. Årvågne og besindige skal vi være, ligesom det gælder for kærligheden, at den ikke søger sit eget og vil den elskede lige sådan som vedkommende er.

Besindighed og årvågenhed er således ikke kun at betragte som dyder, de er derimod kærlighedens og åndens frugter. Mennesket er nemlig kaldet til andet og mere end at udvikle særlige dyder og karakteregenskaber. Apostlen Peter skriver i det samme brev, epistlen til i dag, at vi skal holde fast i vores indbyrdes kærlighed og være gæstfrie uden tværhed. Det er enkle og klare råd affødt af åndens nærvær. 

Vær gæstfri uden tværhed. Det er da et godt råd.

Velkommen til med ønske om en glædelig søndag.

Amen

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660