Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Stillingsopslag

 

Provstisekretær søges til Varde Provsti

Provstiudvalget i Varde søger ny provstisekretær pr. 1. maj 2023.

Som provstisekretær får du mulighed for at arbejde selvstændigt med opgaver inden for økonomi og offentlig forvaltning. Du får en stor kontaktflade, og du vil arbejde sammen med mange forskellige faggrupper.  Opgaverne er meget varierede, og der er ind i mellem mange bolde i luften.

Provstiudvalget er den myndighed, der forvalter den overordnede folkekirkelige økonomi i Varde Provsti, geografisk omtrent svarende til Varde Kommune. Det drejer sig hovedsageligt om provenuet fra kirkeskatten (i 2023 godt 73 millioner kr.) og midler i provstiets anlægspulje. Provsten er forretningsfører for provstiudvalget og har desuden ledelses- og tilsynsopgaver med præsterne i provstiet.

Provstisekretærens primære arbejde er

  • sekretæropgaver for provst og provstiudvalg, særligt sagsbehandling og journalisering
  • servicering af menighedsrådene i provstiet
  • udarbejdelse af hjælpemateriale til provstiudvalgets økonomiske overblik og oplæg til budget
  • regnskabsføring for provstiudvalgskassen

Provstiet bor midlertidigt til leje på Roustvej 50, 6800 Varde. Et nyt kirkehus er under opførelse i Varde midtby. Her vil provstikontoret få egne lokaler i et kontorfællesskab med medarbejdere ved Varde Kirke.

Stillingen er en fuldtidsstilling med varierende arbejdstid. I nogle uger er der møder ud over almindelig arbejdstid (fyraftens- eller aftenmøder). Mulighederne for afspadsering af overtid er meget fleksible. Der vil være mulighed for af og til at arbejde hjemme efter nærmere aftale.

Vi forventer, at du

  • arbejder på et højt fagligt niveau
  • har god regnskabs- og talforståelse
  • er god til at formulere dig klart og præcist både skriftligt og mundtligt
  • er serviceminded
  • har interesse i at lære nyt
  • trives med mangeartede opgaver

Din faglige baggrund kan f.eks. være arbejde i pengeinstitut, revision, offentlig administration eller lignende.

Som provstisekretær skal du gennemgå folkekirkens introducerende efteruddannelse for provstisekretærer. Se mere på www.fkuv.dk/uddannelser/provstisekretaerernes-introducerende-efteruddannelse/kursusbeskrivelse

Du vil blive introduceret i stillingen af den afgående provstisekretær i de første fire uger. Desuden vil du få tilknyttet en provstisekretærkollega som mentor.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til provst Lise Hindsholm, tlf. 2143 9392, lhi(at)km.dk

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK. Indplaceringen sker i løngruppe 3, sats 2. Hertil kan forhandles relevante tillæg efter kvalifikationer eller uddannelse. Der ydes 15 % i pensionsbidrag.

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til Varde Provstiudvalg att. provst Lise Hindsholm, lhi(at)km.dk. Ansøgningsfrist 23. januar kl. 12. Vi vil gerne have mulighed for at tage referencer.

Der vil blive ansættelsessamtaler med provstiudvalget i uge 5 (30. januar – 3. februar).

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk